Vad gör jag av mitt liv?

Obs! Livskrisen grundar sig i att jag pga detta blir sen till praktiken, och har ingenting att jag göra med att jag skickar oanständiga förslag till tv-spelskaraktärer.

Edit:

 

Comments are closed.